Företagstjänster

Vad krävs för att få ett lån?

Att låna pengar på https://företagslån.net är kanske en av de mest grundläggande sakerna i en vuxen människas ekonomiska liv. Det lånas till studier, bostad och till bil. Ja, det lånas till och med inför konsumtion av resor och kläder. Vad krävs för att få ett lån?

Kraven för att få låna pengar varierar
Mångsidigheten i varför man lånar pengar avspeglar också hur mångfacetterade lån är. Det finns helt enkelt många olika sorters lån och detta påverkar kraven för att få låna. För ett konsumtionslån i form av kredit- eller snabblån är tröskeln oftast ganska låg. Då kan det räcka att du är 18 år fyllda, svensk medborgare och har en någorlunda regelbunden inkomst. Beloppen för dessa lån är inte heller så höga, så därför görs inga grundliga kreditbedömningar. Det kan räcka med en snabb kreditkoll via något av de mindre kreditupplysningsbolagen. För ett så kallat privatlån med ett högre belopp är det annat.

Bostads- och privatlån kan ha höga krav
Både bostads- och privatlån kräver mer av låntagaren än vad smålån gör. När högre belopp ska lånas görs inte bara seriösa UC-kontroller utan det kan också bli så att man får gå på ett bankmöte för att räkna på lånet. Det kan bland annat ställas krav på att man ska ha en viss procents handpenning och ett x antal tusenlappar över att leva på i månaden. Om man har barn räknas kostnaden för dessa in i kalkylen inför det eventuella bostadslånet. Med detta skrivet kan att ansöka om lån – liksom att få ett lån beviljat – vara mer eller mindre krävande beroende hur stort belopp som ska lånas och vad pengarna ska användas till.

Inför vissa lån kan du behöva borga
Vid somliga lån kan du behöva borga med ett föremål av värde. Det kan vara vid billån eller företagslån. Du kan exempelvis behöva borga med din befintliga verkstadsutrustning, som har ett värde i sig, när du ska låna pengar till en ny maskin för verksamheten. Det här blir då en säkerhet, och om du mot förmodan inte kan betala tillbaka på lånet kan banken i stället sälja utrustningen du borgat med. Men dessa krav är inte de vanligaste, och särskilt inte när du lånar pengar som privatperson.

Lån med betalningsanmärkning förekommer
Kan man få låna med betalningsanmärkning? Ja och nej. Det beror helt och hållet på vilken typ av lån du ansöker om och hur stort belopp du vill låna. För ett större bil- eller bostadslån, och då även privatlån, kan det vara svårt. Undantag kan göras i vissa fall. Om det gäller ett mindre konsumtionslån kan du däremot få låna med betalningsanmärkning.

Studielån har andra former av lånekrav
Studielån är exempel på lån där det enda kravet är att du ska vara inskriven på en studiemedelsberättigad vuxenutbildning – och sedan klara de olika utbildningsmomenten. I Sverige kan vuxna få låna pengar för upp till sex års heltidsstudier. Lånet ska betalas tillbaka först när studierna upphört och när man fått jobb (inom rimliga gränser). Studielånet från CSN brukar beskrivas som det förmånligaste lånet man kan få.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *